DFactory: la Fàbrica dels regals és, sense cap tipus de dubte, un dels reptes més importants duts a terme per l’equip de Sekkei Curators. DFactory és un esdeveniment nadalenc que reneix, durant una curta durada de temps, més de 80 marques de disseny emergent en una antiga fàbrica textil ubicada a Granollers.

En aquest projecte el principal element a resoldre va ser la campanya de communicació a realitzar. Amb més del 60% del pressupost de l’esdeveniment destinat a aquest aspecte, l’equip de Sekkei Curators va poder treballar suports i mecanismes de primer nivell local. Paralelament, calia crear el camp base communicatiu de l’esdeveniment: la web i les xarxes socials. A aquest punt s’afegia el fet de l’elevat volum de marques i projectes de disseny participants, pel que si bé es disposava de molt material per a promocionar, el temps era limitat, pel que l’equip va haver de composar un timing communicatiu molt concret.

Separem, doncs, els dos elements principals de treball: la campanya de communicació i la logística communcativa interna del propi recinte.

En quant a la logística communicativa bàsica, es van desenvolupar els següents elements:

 • Suport en la planificació del projecte:
 • Actualització web:
 • Xarxes socials: creació d’estratègies comunicatives d’impacte i calendaris proporcionals. Cal destacar l’elevat import destinat a “paid content” aplicat en aquestes plataformes.
 • Senyalètica de l’esdeveniment:
 • Creació d’una campana d’oci paralela:
 • Disseny del circuit comercial intern:
 • Elaboració d’elements decoratius del recinte:
 • Videoreportatges de l’esdeveniment:
 • Fotoreportatges de l’esdeveniment:
 • Campanyes de mailing:

En quant a la campanya de comunicació externa, es van utilitzar els següents suports:

 • Xarxes socials:
 • Diaris:
 • Banners interactius:
 • Street marketing:
 • Circuit de banderoles
 • Anuncis a televisions locals
 • Circuit d’Opis
 • Pancartes
 • Fliers
 • Cartells